Uit de inleiding van “Een levend verleden”…
 
 
In 2022 is het precies dertig jaar geleden dat museum ‘Het Kleinste Huisje van Schermerhorn’ werd opengesteld voor het publiek. Aanvankelijk was het niet helemaal duidelijk welke functie het huisje zou moeten krijgen In eerste instantie was het er vooral om te doen dit laatst overgebleven tuindershuisje op het Schermereiland voor sloop te behoeden. Naarmate de tijd vorderde, rezen er talloze vragen. Wie hebben er in dit huisje ge woond? Hoe hebben deze mensen geleefd? Wat deden zij voor de kost? Al snel bleek dat er een bewogen geschiedenis achter de voordeur schuilging.
 
De verhalen van drie echtparen die in het Kleinste Huisje woonden, staan symbool voor die van vele grote tuindersfamilies uit soortgelijke huisjes in en rond het dorp. Door de geschiedenis van het huisje en zijn be- woners te boek te stellen, willen we een ode brengen aan de hardwerkende tuindersvrouwen die hun grote gezinnen draaiende hielden. Vrouwen als Geertje Voorn, Antje Tuijnman, en Adriana Vreeker zijn het toonbeeld van opofferingsgezindheid en naastenliefde. Zij verstonden de kunst van het delen van de schaarste aan ruimte en geld en waren het kloppend hart van hun gezin.
 
Nieuwsgierig geworden naar het levensverhaal van de bewoners van het Kleinste Huisje? U kunt dit boekje bestellen door een e-mail te sturen naar info@kleinstehuisjeschermerhorn.nl onder vermelding van ‘Jubileumboekje’ + naam + adres.
Prijs inclusief verzendkosten: €9,95
Prijs bij afhalen in Kleinste Huisje: €5,95 (voor actuele openingstijden zie https://www.kleinstehuisjeschermerhorn.nl/index.php/openingstijden/).
 
Betalingsgegevens:
NL71 RABO 0364006021
t.n.v. Stichting Het Kleinste Huisje van Schermerhorn
o.v.v. Jubileumboekje + naam + adres