Geschiedenis Eilandspolder v/h Schermer Eylandt

Vorming

5000 jaar geleden vormden zich zandduinen in de Noordzee en zo de contouren van wat nu Noord-Holland is. Deze duinenrij bood de natuur de gelegenheid om daarachter een enorme ‘deken van veen’ te vormen. Door dit veengebied, dat toen 2 meter boven de zeespiegel lag, liepen vele riviertjes.
Deze waterden aanvankelijk op een natuurlijke wijze af op de Noordzee en later op het Aelmere.
Het Zwet, waarlangs Schermerhorn is gebouwd, is nog één van die riviertjes.

Ontginning

Door toename van de bevolking in de duingebieden nam ook de behoefte aan landbouwgrond toe. Vanaf ca. 975 na Chr. trokken boeren en monniken het veengebied in en werd actief het veengebied ontwaterd. Gevolg hiervan was, dat het veen inklonk en oxideerde. Zo rond het jaar 1200 werden al de eerste dijkjes opgeworpen om het bouwland te beschermen tegen het zoute zeewater dat bij vloed het land dreigde te overstromen.

Grote binnenmeren ontstaan

Door een combinatie van het voortdurend ontwateren van het veen, een stijging van de zeespiegel en zware stormen ontwikkelden de veenriviertjes zich tot rivieren en nog later tot de grote meren als de Beemster en het Schermeer.

Bewoonde eilandjes

Het is nauwelijks voor te stellen dat de Eilandspolder door de eeuwen heen bewoond is geweest. Op vele eilandjes stond wel een huisje. Veelal van hout maar er zijn ook stenen funderingen gevonden.

Uiteindelijk verloor de mens de strijd tegen de natuur en ontvolkte de polder. Wat overbleef was de kleinschalige tuinbouw bij Schermerhorn en Graft- de Rijp. Op een aantal eilandjes werd en wordt nog vee geweid.

Natura 2000

Waar de mens vertrok bloeide de flora en fauna op. De Eilandspolder veranderde in een prachtig veenweidegebied, dat bescherming geniet onder de Europese afspraken ‘Natura 2000’. Vooral de weidevogelstand heeft veel te lijden onder de verruiging, de groei van de populatie roofvogels en de laatste jaren vooral de vos.

Toekomst

De veenlaag van de Eilandspolder is nog ca. 150 centimeter dik. Ieder jaar klinkt de polder met 1 centimeter in. Alles wordt in het werk gesteld om dit proces te vertragen. Maar eens…….

Educatiev varen in de Eilandspolder

Onze vrijwillige schippers willen u graag de Eilandspolder invaren en nog uitgebreider het verhaal vertellen. Ook van het dorpje dat ooit bij molen de Havik lag maar uiteindelijk ook de strijd tegen de natuurelementen moest opgeven.

Vriend worden van
Het Kleinste Huisje Schermerhorn?? 

Dat kan!!

Het Kleinste Huisje van Schermerhorn moet gekoesterd worden. Dit pareltje van de Schermer is dat meer dan de moeite waard. Maar koesteren kost ook geld. En daarom vragen wij u vriend te worden.

Stichting
“Het Kleinste Huisje van Schermerhorn”

Zuidje 11
1636 XB Schermerhorn
Tel: +31(0)72 5021564

info@kleinstehuisjeschermerhorn.nl
www.kleinstehuisjeschermerhorn.nl

Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Het Kleinste Huisje Schermerhorn?
Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.